تجهیزات پزشکی هسته ای موجب مرگ کودکی در شکم مادر شد

تجهیزات پزشکی هسته ای شاخه ای از پزشکی است که از مواد رادیواکتیو ( رادیوداروها ) برای اهداف تشخیصی، درمانی و تحقیقات زیست پزشکی استفاده می کند.

روش‌های تشخیصی شامل مطالعه تثبیت یک رادیونوکلئید مرتبط با یک مولکول حامل (بردار) است که فعالیت متابولیکی یک بافت را «تقلید» می‌کند یا از طریق تعامل با گیرنده‌های مناسب ، مانند استفاده از یک مونوکلونال ، به بافت دوم تثبیت می‌شود. آنتی بادی که یک رادیونوکلئید را به آن متصل می کند .

درمان رادیومتابولیک با استفاده از موادی انجام می‌شود که با اتصال به بافت‌های پاتولوژیک با مکانیسم‌هایی مشابه داروهای مورد استفاده در زمینه تشخیصی، به آنها اجازه می‌دهد به طور انتخابی و با دوز بالای تابش LET بالا (مانند ذرات β- یا α ) ضربه بخورند .

حفظ بافت سالم تا حد زیادی برای تعمیق جنبه های فیزیکی , بیولوژیکی و حفاظت رادیویی در مورد فعل و انفعالات تشعشع با ماده توصیه می شود موارد پرتوهای یونیزان , رادیوبیولوژی و حفاظت رادیویی را مطالعه کنید .

رادیوداروهای ساطع کننده β + ، برای مطالعه با روش PET، تا حد زیادی با فلوئور -18 مرتبط هستند.

برای تولید این ایزوتوپ رادیویی باید از دستگاه بسیار گران قیمتی به نام سیکلوترون استفاده کرد که تنها چند ساختمان صنعتی، بیمارستانی یا دانشگاهی توانایی نگهداری از آن را دارند.

تجهیزات

به همین دلیل، سایر ایزوتوپ‌های رادیویی ساطع کننده پوزیترون که با این دستگاه به دست می‌آیند، در عمل بالینی بسیار کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کربن -11 ، اکسیژن -15 و نیتروژن -13 در واقع نیمه عمر بسیار کوتاهی دارند (چند دقیقه یا چند ثانیه) که با حمل و نقل از محل تولید به محل استفاده در صورت دور بودن این دو ساختار ناسازگار است.

لنفوسینتی گرافی اندام ها

تصویربرداری عصبی از سیستم دوپامینرژیک

جستجوی غدد لنفاوی نگهبان

سینتی گرافی با گرانولوسیت های نشاندار

سینتی گرافی قشر آدرنال

سینتی گرافی غدد بزاقی

سینتی گرافی استخوان

سینتی گرافی میوکارد Tomoscintigraphy

سینتی گرافی ریه

سینتی گرافی کلیه

سینتی گرافی پاراتیروئید

سینتی گرافی برای جستجوی آنژیوم کبدی

سینتی گرافی برای جستجوی خونریزی پنهان

سینتی گرافی برای مطالعه کبد و مجاری صفراوی

سینتی گرافی برای مطالعه ترانزیت مری معده دوازدهه

سینتی گرافی تیروئید

پرفیوژن مغز SPECT

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.